Consult and contact

Time:2017-04-12 11:59:56    |   Source:organizing committee   |   :4754

Share :0

SINOMACH Exhibition Co., Ltd.             

Tel: +8610-88493685/88496382/88496651/88496061

FAX: +8610-88496683

Email: liquan@sinomachint.com

Contacts: LI QUAN, FAN YANGYANG, LIU XIANG, ZHANG YUMENGLUO HAO

 

Industrial Diamond Association of China

Tel: +86371-67640348/67650914/67658993

FAX: +86371-67657827

Email: zxh@cmtba-ida.org.cn

Contacts: LI LIJUAN, ZHAO XINGHAO, SUN ZHAODA

 

Abrasives Association of China           

Tel: +86371-67630668/67680711

FAX: +86371-67636838

Email: caaorg@china.com

Contacts: FENG JIE, XIA SHU, CHEN PENG

 

Coated Abrasives Association of China 

Tel: +86371-67661302/67657825

FAX: +86371-67661302

Email: zgtfmj@163.com

Contacts: SUN YUEHONG, SUN HAIBIN, CHEN YUANDONG